Građevinsko preduzeće Krajina a.d. Banja Luka
Trg srpskih junaka 4
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 215 611
Fax: +387 51 215 429
Prodaja: +387 51 215 383
+387 65 445 043

Scroll to Top