70 godina građevinskog preduzeća Krajina

GP „Krajina“ a.d. osnovano je 1945. godine sa sjedištem u Banjaluci. Do 2002. godine je egzistiralo kao državno preduzeće kada je izvršena potpuna privatizacija, a transformisano je u akcionarsko društvo. Danas, kao akcionarsko društvo sa dominantnim privatnim vlasništvom predstavlja jedno od rijetkih preduzeća sa ovih protora koje je uz svoje potencijale uspjelo dosegnuti položaj vodećeg preduzeća u oblasti visokogradnje, a po rezultatima poslovanja visoko je pozicionirano u privredi Republike Srpske u cjelini.

Preduzeće posjeduje svu potrebnu mehanizaciju i opremu, kao i adekvatnu građevinsku operativu, osposobljenu za izvođenje najsloženijih radova u građevinarstvu.

U svom sastavu GP „Krajina“ ima više organizacionih cjelina i to:

• Projektni biro
• Fabriku za proizvodnju montažnih AB konstrukcija
• Građevinsku operativu za klasični sistem građenja
• Mehanizaciju i transport
• Stručne službe.

U dosadašnjem poslovanju izgrađen je niz objekata na području republika bivše Jugoslavije, ali i u inostranstvu, Iraku, Alžiru, Rusiji, Libiji, SR Njemačkoj.

Velika pažnja posvećuje se mladim kadrovima, podsticanju stvaralačkog duha i permanentnom organizovanom usavršavanju.

Poslujemo u skladu sa standardima ISO 9001:2008 i 14001:2004.