75 godina građevinskog preduzeća Krajina

U svom sastavu GP „Krajina“ ima više organizacionih cjelina i to:

• Projektni biro
• Fabriku za proizvodnju montažnih AB konstrukcija
• Građevinsku operativu za klasični sistem građenja
• Mehanizaciju i transport
• Stručne službe.

U dosadašnjem poslovanju izgrađen je niz objekata na području republika bivše Jugoslavije, ali i u inostranstvu, Iraku, Alžiru, Rusiji, Libiji, SR Njemačkoj.

Velika pažnja posvećuje se mladim kadrovima, podsticanju stvaralačkog duha i permanentnom organizovanom usavršavanju.